1997 – 2000

In het begin van het seizoen 1996 – 1997 nam Stefaan de Ridder het voorzitterschap over van Freddy De Raeve.

Stefaan was reeds vele jaren actief in onze voetbalclub en beklede ook verscheidene functies. Zo was hij een tijd lang penningmeester en richtte hij het Bescherm Comité op. Dit comité moest er voor zorgen dat K.F.C. Meise, via sponsoring vanuit verschillende bronnen, inkomsten verwierf om zo de club leefbaar te houden.
Het initiatief dat onze club, samen met Wolvertem had genomen, werd dankzij de inzet van vele mensen goedgekeurd.

In 1997 werd begonnen met het bouwen van de nieuwe infrastructuur. Het werd een echt juweeltje. Prachtige kleedkamers en een enorm grote kantine gaven onze club de uitstraling die ze verdiende. Het was dan ook in de zomer van 1998 dat we fier de opening van het vernieuwde complex konden vieren.
Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Het bleek namelijk, bij de start van het seizoen 1998 – 1999, dat al het werk op de schouders viel van een paar personen. Zij stonden in voor de organisatie van de eetfestijnen, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de kantine openhouden, de terreinen onderhouden en nog vele andere taken.
Dit kon niet langer duren. K.F.C. Meise was pas terug uit een diep dal en kon zich niet opnieuw een crisis veroorloven. Enkele personen besloten de koe bij de horens te nemen en samen met een tiental vrijwilligers een aantal taken over te nemen van het hoofdbestuur.
Uiteindelijk werd deze groep gedoopt als jeugdcomité, aangezien er besloten werd de verschillende taken van de jeugdwerking van de schouders van het hoofdbestuur te nemen. Deze enthousiaste groep stond onder leiding van Robert Saerens die als coach fungeerde. Er werd besloten deze groep geen beslissingsrecht te geven, maar eerder een adviserende rol naar het hoofdbestuur toe. Niet alleen het organiseren van feestelijkheden hoorde bij de taken maar ook de uitlijning van het sportieve. Kris Laenens, reeds actief als jeugdcoördinator, tekende de richtlijnen uit voor de jeugdopleiding.
Buiten het verdelen van de verschillende werkzaamheden werd er beslist dan de communicatie van de club naar de spelers, ouders en sympatisanten moest verbeteren. Zo werden een aantal initiatieven genomen. Een infoavond moest de gelegenheid bieden om een aantal mededelingen te doen aangaande het sportieve en extra sportieve jeugdbeleid van de club.
Het bood tevens de gelegenheid om in discussie te gaan met de leden van het jeugdcomité.  Ook werd er beslist om Groen-Wit, het clubblad dat tot dan slechts sporadisch verscheen, nieuw leven in te blazen en er een maandelijkse uitgave van te maken.
Dankzij Stefaan werd K.F.C. Meise opnieuw de familiale club die zij in het verleden altijd geweest was en waarvoor zij bij de omliggende ploegen benijd werd.

Het hoofdbestuur van het seizoen 1999 – 2000:
Voorzitter: Stefaan DE RIDDER
Ondervoorzitter: Louis VAN SCHEL
Penningmeester: Freddy DE RAEVE
Jeugdsecretaris: Johan VAN MEER
Materiaalverantwoordelijke: Luc VERBRUGGEN
Gerechtigde correspondent: Jaak WOUTERS
Bestuursleden:
Hester DE RIDDER, Jeanine WAUTELET, Jozef DELOS (1999), Paul DE RAEDEMAEKER, Jos EMMERECHTS, Daniel MEYSKENS, Ward OOMS, Roland ROODTHOOFT, Robert SAERENS, Daniel VAN BEERSEL en Willy VOLCKAERT.

Bij het begin van het seizoen werd er op gebied van communicatie nog een stapje verder gegaan. K.F.C. Meise kreeg zijn eigen website. De informatie die via het World Wide Web kon verkregen worden, kon nu van gelijk waar ter wereld bekeken worden.1000ste bezoeker op onze website.
K.F.C. Meise heeft sinds augustus 1999 een interactieve website over de club op het internet.
Uitslagen, foto’s, historiek en spel zijn enkele onderwerpen die uitgebreid aan bod komen.
Dat wist men ondertussen al want in die enkele maanden hebben al meer dan 1000 nieuwsgierigen onze website bezocht.
De 1000ste bezoeker surfte op 7 januari 2000 om 13u 37min en 41sec naar de K.F.C. Meise-site.  We zijn natuurlijk blij dat de site wekelijks gemiddeld 50 voetballiefhebbers en andere nieuwsgierigen aantrekt.

In het kader van de sportieve opleiding van onze trainers en spelers werd er, begin 2000, een overeenkomst gesloten met K.V. Mechelen. Deze sportieve samenwerking moest er voor zorgen dat zowel onze trainers als onze spelers de mogelijkheid kregen zich optimaal te ontwikkelen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de middelen zullen aanwezig zijn om verder als jeugdwerking in Meise te groeien op voetbaltechnisch gebied. We zullen kunnen beschikken over een bron die onuitputtelijk is qua kennis en ervaring. De KVM jeugdacademie werkt trouwens heel hard om als Vlaamse voetbalschool erkend te worden, wat zal leiden tot continuïteit. Onze jeugdspelers zullen gevolgd worden door medewerkers van KVM en mogen, wanneer ze goed presteren, korte stages volgen bij K.V. Mechelen, zonder dat er een transfer moet gebeuren. Zo kunnen we iedereen de mogelijkheid geven het maximale uit zijn/haar voetbalsport te halen. Dit laatste past geheel in het thema van dit samenwerkingsakkoord: “Een speler in een speelomgeving en competitie plaatsen die aangepast is aan zijn/haar begaafdheid” aldus jeugdcoördinator K.F.C. Meise Kris Laenens.
In de maand februari 2000 werd de overeenkomst met Mario Van Heuverzwijn, trainer van de 1ste ploeg vroegtijdig beëindigd ondanks de gunstige positie die ons fanionelftal bekleedt?
Het bestuur van de vzw K.F.C. Meise was van oordeel dat Mario enkele extra-sportieve en sportieve beslissingen genomen heeft die indruisen tegen de open en jonge politiek van het bestuur.
De dagelijkse leiding van de club is niet lichtzinnig te werk gegaan en heeft na lang aarzelen en diep beraad de beslissing genomen die zich opdrong. Mario was en is een goede veldtrainer. Daar is iedereen het over eens. Maar een voetbalteam trainen is meer dan oefenstof bij elkaar verzamelen en de spelers deze te laten uitvoeren. Een trainer moet ook oog hebben voor de kleine gebreken en de soms pietluttige wrijvingen. Hij moet de spelers aanmoedigen tijdens een mindere periode. Hij moet zijn spelers steunen en aanporren tot betere prestaties in het belang van de ploeg. Hij moet iedereen blijven motiveren, ook de bankzitters en zeker de enkelen die naast de kern vallen. Naast het veldwerk is er een meer dan behoorlijke dosis psychologie of mensenkennis nodig.
Zowel spelers als bestuursleden hebben dit de laatste maanden vruchteloos gezocht bij Mario.
Meerdere signalen zijn er vanuit het bestuur gekomen, zowel naar de spelersgroep als naar de trainer toe. Maar de groepsgeest bleef lichtjes vertroebeld.
De opdracht de groep bij elkaar te houden en de spelers terug voetbalplezier te geven werd opgedragen aan Vital Van Seghbroeck.
Op het einde van het seizoen 1999 – 2000 werd Meise tweede in de competitie.

  CLUB  W  G  V D DV DT  P
1. F.C. Perk 28 24  2 2 98 17 74
2. K.F.C. Meise 28 23  2 3 86 20 72
3. K.V.K. Wemmel 28 19  5 4 60 28 61
4. F.C. Kapelle o/d Bos 28 19  8 1 68 27 58
5. S.K. Verbrande Brug 28 15  9 4 63 41 49
6. S.J. Londerzeel 28 15  9 4 52 44 49
7. V.V. Elewijt 28 13 12 3 58 52 42
8. K.F.C. Peutie 28 12 10 6 54 52 42
9. Ritterklub 28 10 16 2 42 71 32
10. F.C. Haren 28  8 15 5 31 63 29
11. R.C. Schaerbeek 28  7 20 1 33 65 22
12. Sp. Tange 28  6 20 2 31 78 20
13. F.C. Koningslo 28  5 19 4 32 66 19
14. V.K. Weerde 28  5 20 3 38 88 18
15. F.C. Penarroya 28  4 18 6 34 78 18

Deze plaats gaf recht op deelname aan de eindronde.
Er werden wedstrijden gespeeld tussen 4 ploegen.
K.F.C. Meise won alle drie zijn wedstrijden en verkreeg zo de promotie naar derde provinciale.
Kapelle Sport – K.F.C. Meise   1 – 2
Terhulpen – K.F.C. Meise   0 – 2
K.F.C Meise – F.C. Jandrain   3 – 0

CLUB

 W

 G

 V

D

DV

DT

 P

1.

F.C. Perk

28    

24    

 2    

2    

98   

17    

74    

2.

K.F.C. Meise

28

23

 2

3

86

20

72

3.

K.V.K. Wemmel

28

19

 5

4

60

28

61

4.

F.C. Kapelle o/d Bos

28

19

 8

1

68

27

58

5.

S.K. Verbrande Brug     

28

15

 9

4

63

41

49

6.

S.J. Londerzeel

28

15

 9

4

52

44

49

7.

V.V. Elewijt

28

13

12

3

58

52

42

8.

K.F.C. Peutie

28

12

10

6

54

52

42

9.

Ritterklub

28

10

16

2

42

71

32

10.

F.C. Haren

28

 8

15

5

31

63

29

11.

R.C. Schaerbeek

28

 7

20

1

33

65

22

12.

Sp. Tange

28

 6

20

2

31

78

20

13.

F.C. Koningslo

28

 5

19

4

32

66

19

14.

V.K. Weerde

28

 5

20

3

38

88

18

15.

F.C. Penarroya

28

 4

18

6

34

78

18

Deze plaats gaf recht op deelname aan de eindronde. Er werden wedstrijden gespeeld tussen 4 ploegen.
K.F.C. Meise won alle drie zijn wedstrijden en verkreeg zo de promotie naar derde provinciale.
Kapelle Sport – K.F.C. Meise   1 – 2
Terhulpen – K.F.C. Meise     0 – 2
K.F.C Meise – F.C. Jandrain     3 – 0

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons