Sportongeval

Wat moet je doen bij een sportongeval ?


Nieuwe documenten zijn beschikbaar voor aangifte van een sportongeval.
Dit zowel voor de K.B.V.B. als voor onze bijkomende verzekering Arena.

 

STAP 1
Laat het medisch getuigschrift (KBVB) en het geneeskundig getuigschrift (Arena) volledig  invullen door de behandelende geneesheer en voorzie zelf een kleefvignet (!) van je mutualiteit op beide documenten samen met een beschrijving van het ongeval en je handtekening (kinderen jonger dan 13 jaar ouders of voogd).

  • Onze club heeft een bijkomende verzekering van Arena, altijd handig voor een extra tussenkomst. Vul zeker dit extra aangifteformulier “lichamelijke ongevallen” (voorzien van  een kleefvignet van je mutualiteit) in en laat ook het bijkomend geneeskundig attest door de behandelende geneesheer invullen binnen de 8 dagen.

STAP 2
Je bezorgt zo vlug mogelijk de volledig ingevulde formulieren (via scan is de snelste weg) aan de gerechtigde correspondent van onze club (zie structuur).
Deze vult de ontbrekende informatie (aansluitingsnr) op het formulier aangifte van ongeval aan en stuurt dit samen met het medisch getuigschrift naar de KBVB.
De aangifte verzekering bezorgt hij aan onze verzekeringsagent Frank Vanbegin (DVV), De Limburg Stirumlaan 246 te 1780 Wemmel
Heb je een persoonlijke hospitalisatieverzekering vermeld dan in je mail de naam van de maatschappij, volledig adres en telefoonnummer.

STAP 3
Je bezorgt ons ook je onkostennota’s en verschilstaten bovenstaand adres of mailen naar verzekeringen@kfcmeise.be

STAP 4
Na een tweetal weken ontvang je een geneeskundig getuigschrift van herstel dat je bij genezing moet laten invullen en tekenen door je behandelende geneesheer. Dit getuigschrift bezorg je opnieuw aan de gerechtigde correspondent van onze club die dit op zijn beurt opstuurt naar de KBVB. Pas na het opsturen van dit getuigschrift kan het verbod tot trainen en spelen worden opgeheven. Dit is dus erg belangrijk!

STAP 5
Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de rekening van KFC Meise gestort, daarna stort KFC Meise, na controle van het ontvangen uitreksel van de KBVB, dit bedrag door op je rekening. Het verschil legt onze bijkomende verzekering Arena bij.

 

Belangrijk om te onthouden: 

  • Dien tijdig documenten in (anders is er geen tussenkomst mogelijk),
  • Zorg voor een volledig ingevulde documenten
  • Vergeet je genezingsformulier niet!

 

Al deze formulieren aangaande ongevallen moeten in het bezit zijn van elke afgevaardigde en zijn ook verkrijgbaar in de kantine of via downloads op onze website!

Nog meer info bij KBVB, Arena of Frank Vanbegin 02 460 16 16

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons