Missie – Visie

Waar we als club naar streven

KFC Meise wil meer zijn dan een voetbalclub. Trouw aan onze waarden en identiteit formuleren we onze bestaansreden en hoe onze ideale wereld eruitziet. Op basis van enerzijds kwalitatieve gesprekken met clubiconen, supporters, voetbalouders, bestuursleden, de jeugdcel en de ouderraad, en anderzijds een kwantitatieve enquête werd een SWOT-analyse gemaakt. Die is terug te vinden in bijlage.

Onze doelen en hoe we ze willen behalen

Onze 10 objectieven zijn gerangschikt in volgorde van hun prioriteit. Deze prioritering laat de bestuursorganen toe om de juiste beslissingen te nemen voor zowel de korte als de lange termijn. Voor elk van onze doelstellingen hebben we een strategie bepaald. Die is meervoudig, afhankelijk van het perspectief.

*Elk seizoen de financiële balans in evenwicht hebben. Financieel gezond zijn is de belangrijkste voorwaarde om het voorbestaan van de club te garanderen. We zoeken dan ook elk seizoen naar een evenwicht  tussen onze uitgaven en inkomsten

*We bouwen een voetbalvereniging uit waar iedereen zich welkom en thuis voelt. We organiseren elk seizoen tal van activiteiten en evenementen voor verschillende doelgroepen: zomerkamp, familiedag, fotoshoot, sinterklaasfeest, wintertornooi, meewerken aan goede doelen, Peterproject, vrijwilligersdiner, eetfestijnen, happy corners tijdens de evaluatiemomenten, oudertornooi, paasstage, clubdiners, zomertornooi, eindeseizoensfeest met clubbarbecue, …

*We profileren ons als sportieve motor van de gemeente. We participeren actief mee in de gemeentelijke sportraad, we stellen onze stages en kampen open voor niet-leden, we nemen actief deel aan gemeentelijke events (cfr: de Beiaardfeesten), staan open voor samenwerkingen met andere gemeentelijke sportclubs, en profileren ons in de gemeentelijke informatiekanalen.

*Minstens 60% van de jeugdspelers is inwoner van Meise. We hanteren een voorrangsregel bij inschrijving: bij U5, U6 en U7 sluiten we enkel spelers aan die in Meise wonen, of broer of zus zijn van een speler van KFC Meise. Op die manier zorgen we voor een brede basis aan inwoners uit Meise en een hoge verbondenheid met de club.

*Elke seizoen vanaf U8 tot U17 minstens 2 ploegen in competitie hebben. We pogen elk seizoen minstens 2 ploegen in te schrijven per categorie, van U8 tot U17. Op die manier kunnen we garanderen dat elk kind een uitdaging vindt op maat.

*De A-ploegen spelen in de provinciale reeksen, gemiddeld niveau 2. We nemen elke 3 seizoenen deel aan de provinciale audit, georganiseerd door Double Pass en Voetbal Vlaanderen. We investeren in een opgeleid trainerskorps en zetten in op een kwalitatieve jeugdopleiding.

*Gelinkt aan onze missie, proberen we de betrokkenheid tussen ons eerste elftal en de gemeente te maximaliseren. Voor een optimale verankering van de club in de eigen gemeente, bestaat het eerste elftal elk seizoen uit minstens een kwart eigen jeugd (minstens 4 jaar spelend bij KFC Meise voor de leeftijd van 20 jaar), minstens een kwart clubspelers (minstens 5 jaar spelend bij KFC Meise) en minstens een kwart spelers uit Meise of buurgemeentes. Telkens gemeten in speelminuten.

*Voor een duurzame doorstroming van eigen jeugd naar onze eerste elftallen zorgen. Om de doorstroming van eigen jeugd naar ons eerste elftal te verzekeren, zijn minstens 50% van de kernspelers van ons 2e elftal eigen jeugdspeler. Het spreekt voor zich dat er ook ruimte is voor toekomstige clubspelers, en spelers uit de buurgemeentes.

*Ons 1e elftal komt elke seizoen uit in 2e provinciale. We mikken op een comfortabele positie in de buik van het klassement, tussen positie 5 en 10. We voorzien in de kern van ons eerste elftal ruimte voor nieuwe spelers niet komende uit de eigen jeugd, en niet uit Meise of buurgemeenten. Deze spelers kunnen voor een kwaliteitsinjectie zorgen en houden zo het niveau van ons eerste elftal hoog.​

*Ons 2e elftal komt elk seizoen uit in 4e provinciale. We zijn met deze opleidingsploeg ambitieus maar realistisch. Zo willen we elk seizoen 2 spelers van ons 2e elftal kunnen laten doorgroeien tot vast lid van de kern van het 1e elftal. Door in 4e provinciale te spelen, kunnen we potentiële eerste ploegspelers een gepaste uitdaging bieden op fysiek, mentaal en technisch-tactisch vlak. We hebben er namelijk meer kans tegen B-ploegen van andere clubs uit te komen, die net als de onze hoofdzakelijk uit jonge spelers zullen bestaan. We mikken op een eindnotering in de linkerkolom maar beschouwen een succesvol seizoen vooral als een seizoen waarin elke speler zijn ontwikkeling doorgemaakt heeft.

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Cookie & Privacy Policy

Volg ons