Mutualiteiten

Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub via uw mutualiteit!

Wist je dat verschillende mutualiteiten voor hun leden zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit en het lidgeld heeft betaald.

Via onderstaande links vindt u een invulformulier per mutualiteit. Zo kunt u eenmaal per jaar of in het geval van onze club per voetbalseizoen een deel van uw lidgeld recupereren.

Het ondertekenen en/of afstempelen van dit document dient door de gerechtigde correspondent van onze club te gebeuren.

U kan de modaliteiten en het formulier meestal ook op de website van uw mutualiteit terugvinden.
Ook mutualiteiten die niet zijn opgenomen in bovenstaande lijst bieden een tussenkomst aan.
Voor deze informeer je best bij je mutualiteit.
Informeer je ook over extra voordelen, zoals voor sportkampen, speelpleinwerking…
Ook goed om te weten is dat enkel de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar zijn.
Het lidgeld is dus niet fiscaal aftrekbaar, het bedrag dat betaald wordt voor kampen wel.

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons