1961 – 1981

Tot 1962 slaagde K.F.C. Meise erin iedere keer een volledig elftal op het scheidsrechterblad in te schrijven.

Oproep aan alle inwoners van Meise


F.C. Meise één jaar inactief

F.C. Meise heeft de K.B.V.B. laten weten dat het tijdens het seizoen 1962 – 1963 inactief wenst te blijven. Deze beslissing werd genomen na rijp overleg tussen de hh. M. De Vroede, J. Gillesjans en L. Geeroms en is gemotiveerd door het feit dat meerdere opgeroepen spelers herhaaldelijk geen gevolg hebben gegeven om op te treden. Zo waren tijdens de jongste wedstrijd van groen-wit slechts zeven spelers opgekomen.

Voorzitter Marcel De Vroede die wij daaromtrent ondervroegen deelde ons mede dat dit de enige mogelijke beslissing was, doch dat F.C. Meise daarom geenszins van het voetbaltoneel verdwijnt. Het is wel spijtig dat deze toestand zich moet voordoen op het ogenblik dat F.C. Meise haar 30-jarig bestaan kon vieren. Vermelden we nog dat het inactief blijven van F.C. Meise niet met zich brengt dat haar spelers automatisch en definitief naar een andere ploeg kunnen overgaan.

In het seizoen 1963 – 1964 werd opnieuw gestart met de competitie.

De nieuwe kleedkamers

Omstreeks 1965 kreeg de club een veld ter beschikking aan de St.  Annastraat.

Hier bevinden zich momenteel nog steeds de huidige voetbalterreinen.

Tijdens het seizoen 1966-1967 kon de voorzitter Marcel  De Vroede  beletten dat een oud boerderijtje van het jaar 1800, beter bekend als “Het Hoeveke” werd gesloopt.

Dit gebouwtje werd omgevormd tot kleedkamers. Dit  was een echte luxe  in vergelijking met de povere  accommodatie waarvan de ploeg tot op dat  ogenblik had moeten gebruik maken.

Het optimisme en de harde inzet van voorzitter Marcel De Vroede leidde in het seizoen 1968-1969 tot de verovering van de kampioenstitel in de derde afdeling.


De kampioenenploeg van 1968 – 1969


Feest in de kantine

K.F.C. Meise werd voor de tweede maal naar tweede provinciale gepromoveerd. Bij deze gelegenheid werden de spelers die de titel hielpen behalen feestelijk gevierd op het gemeentehuis door de toenmalige burgemeester Jules Van Campenhout.

De taart

De spelers waren: Keeper Walter Zulliani, Tony Van der Stappen, Marcel Verminck, M. Jacobs, J.P. Walschap, Roger Van Den Bossche, Romain Dries, Frans De Bondt, S. Vandermeulen, Michel Wijns, Patrick Van der Stighelen, Jef Delos, Jef Plettinck en Van Schel.

Tijdens deze gelegenheid werd door de toenmalige schepen, Jos Chabert, ook Marcel De Vroede gelauwerd voor zijn jarenlange inzet.

Het jaar daarop werd op het nippertje de promotie naar eerste provinciale gemist.
Na deze gloriejaren degradeerde Meise bijna ieder seizoen. De club zakte zelfs tot vierde provinciale.

In 1968 werd er, onder impuls van Roger Bogaerts en Frans De Donder, naast de eerste ploeg ook een veteranenploeg ingeschreven bij de K.B.V.B. Alle mannen, ouder dan 30 jaar konden zich aansluiten. In het eerste jaar schreven volgende personen zich in voor deze ploeg: Jean Herbosch, Rik De Donder, Jean Van Fraechem, Raymond De Vreught, Jef Delos, Louis De Smedt, Jean Van Hemelrijck, Willy Tastenhove, Robert Haverals, Raoul Van den Bossche en Jef Plettinck.

In 1969 schreef men enkele jeugdploegen in bij de K.B.V.B. Hierdoor trad Meise F.C. in het jaar 1970 met 5 ploegen aan, namelijk: kadetten, scholieren, invallers, eerste ploeg en veteranen.
De trainingen gebeurden door gediplomeerde trainers van de Heizelschool. Vele ouders van de jeugdspelers speelden bij de veteranen of speelden minivoetbal.

In 1968 – 1969 ontstond het clubblad met als bedoeling financiële steun te krijgen. Na 2 jaar is men hiermee gestopt omdat het te veel werk vroeg.

Artikel van de toenmalige burgemeester J. Van Campenhout in het maandblad F.C. Meise seizoen 1969 – 1970

De voetbalsport kende bij ons op ’t dorp in Meise, te allen tijde een grote aantrekkingskracht. We moeten al heel ver in onze jeugdherinneringen teruggaan, zelfs tot voor de oorlog van 1914, om het vertrekpunt te vinden.
Bij het begin van de oorlog op 4.8.1914 bestond er reeds een echte voetbalclub. De eerste aanvoerder-kapitein was toen LOUIS DE GREEF, thans nog woonachtig te Meise, achter de kerk van Meise-Dorp. Maar de oudste voetballer van Meise was Dr. Jan Van den Eynde, maar die speelde in F.C. Humbeek.
Meise F.C. speelde toen meestal vriendenmatchen met de clubs uit de omliggende gemeenten. Dat was de grote tak van de voetbalsport. Enkel en alléén de kinderen van de meestbegoede burgers speelden daarin mee, want dit ging gepaard met grote uitgaven, die wij, als kleine jongens van toen, niet aankonden. Beeld U maar eens in, gans de sportuitrusting moest met eigen middelen worden aangekocht. Er was toen veel minder welstand dan nu, bij de gewone mensen.
Maar wij de jongeren van toen, speelden dan ook wel voetbal, maar met een heel kleine bal, en op een klein terrein, op de twee pleintjes naast de kerk, en een goal bestaande uit twee stokken met een koord daarover gespannen ; voor de rest laten wij het aan uw verbeelding over, na te gaan hoe het toen gesteld was ? Maar dat nam toch niet weg dat daar flinke rakkers in speelden, die met dat klein balletje echte artiesten- en akrobatentoeren konden uithalen, waarvoor men nu ook wel oog zou hebben. Er waren toen al flinke jongens voetballers, ik citeer zo maar, ’n Soy van den Bakker, en Sjan van de Vlekslager, twee mannen van onzen tijd. Persoonlijk speelde ik meestal “goalkeeper” bij de voetbalclub van Meise-Dorp.
Inderdaad bestonden er ook andere clubs op het dorp. En de club van Meise-Dorp ging dan wel eens de strijd aan met de club van “Hasselt”, dat was toen de streek gelegen op de Steenweg op Brussel vanaf de Blauwenberg-Rodeweg en zo verder op tot aan de Kapel van Sint-Elooi. In een wedstrijd tegen club “Hasselt” moest Meise-Dorp het onderspit delven met 1-0, de uitslag was volgens ons onverdiend…maar wij hebben die nederlaag toch lang aangevoeld, ’t was zeer vernederend voor het dorp waar dan toen toch de fijnste spelers, hierboven reeds opgesomd, deel van maakten.
De tijden veranderen vlug en zo kwam, maar veel later de huidige voetbalclub tot stand, met mensen van een latere generatie. Zij kende hoogtepunten en periodes van achteruitgang, zoals dat nu nog gaat met de verenigingen en kringen die op het dorp bestaan. Maar een kern is altijd blijven bestaan, en telkens stonden weer maar opnieuw mannen op om de voetbalsport weer op dreef te brengen. En zo kwam het dan dat F.C. MEISE in het afgelopen seizoen kampioen werd. Meise kende toen een feestroes die lang is blijven nazinderen. Dit kampioenschap was dan de bekroning van een zeer verdienstelijke groep van mensen, die de fierheid van Meise hebben hooggehouden. Het was een heuglijke gebeurtenis , na een receptie op het gemeentehuis, kende het voetbal-bal een sukses zonder voorgaande in de geschiedenis van Meise.
En dan nu maar weer in ’t gelid voor de strijd in een hogere kategorie. Gaat het nu in het begin minder goed, dat is nog niet zo erg (als een café zonder bier) waar het op aankomt is vooral dit: HOUD ER DE MOED MAAR IN.

J. Van Campenhout,
Burgemeester.

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Cookie & Privacy Policy

Volg ons