1995 – 1996

In het seizoen 1995 – 1996 hadden we niet voldoende scholieren om met een volwaardig elftal aan te treden. Dit was het gevolg van de strubbelingen die zich hadden voorgedaan op het einde van het vorige seizoen en door de tranferregeling die was afgeschaft. De overgebleven spelers kregen dan ook de kans om bij een andere club te gaan spelen. Het zou pas in 1997 zijn dat deze leemte opnieuw werd ingevuld.

Na deze moeilijke periode werd de fakkel van voorzitter overgenomen door Freddy De Raeve. Freddy vervulde reeds meerdere functies binnen het bestuur en was, sinds enige jaren, de gerechtigde correspondent van de club.
De eerste en belangrijkste taak van Freddy was opnieuw eenheid te krijgen bij het bestuur en de leden van K.F.C. Meise. Dit was geen gemakkelijke taak aangezien dit samenviel met de periode van het Bosman arrest. Deze periode was een zeer zware tijd voor veel kleinere clubs. Ook K.F.C. Meise had hieronder te lijden. Vele spelers zochten elders onderdak, dikwijls onder invloed van buitenstaanders die vele mooie beloften maakten. Het is pas een paar jaar later dat dit zich iets of wat herstelde.

In het seizoen 1995 – 1996 hadden we niet voldoende scholieren om met een volwaardig elftal aan te treden. Dit was het gevolg van de strubbelingen die zich hadden voorgedaan op het einde van het vorige seizoen en door de tranferregeling die was afgeschaft. De overgebleven spelers kregen dan ook de kans om bij een andere club te gaan spelen. Het zou pas in 1997 zijn dat deze leemte opnieuw werd ingevuld.

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons