Gelet op de zitting dd. 4 juni 2024 waarop alle betrokken clubs – eerste ploegen Brabant Voetbal Vlaanderen – werden uitgenodigd. Clubs kunnen, indien afwezig of niet vertegenwoordigd, nadien niet inroepen dat zij niet geconsulteerd werden.
Gelet op de bezwaren overgemaakt door onderstaande clubs tegen het voorstel van reeksindeling :
2de provinciale vrouwen: Perk Steenokkerzeel V. 1820 (5576)
3de provinciale heren : E.Mazenzele Opwijk (6353), Vilvoorde City (9670), BHS United (3556)
4de provinciale heren: FC.Inkad Diegem (9742), Infinity FC Vilvoorde (9617), Korbeek Sp. (6545), Stormvogels Haasrode (3895), DC Wezembeek-Oppem (9767)
De clubs hebben tijdens de vergadering van het Competitions Department Voetbal Vlaanderen dd. 4 juni 2024 toelichting kunnen geven bij eventuele schriftelijke overgemaakte bezwaren; Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen heeft akte genomen van het bezwaar, de opmerkingen, en deze in beraad genomen.

Bij het opstellen van een reekssamenstelling dient rekening te worden gehouden met het algemeen belang van alle betrokken clubs hetgeen logischerwijze betekent dat onmogelijk tegemoet kan worden gekomen aan alle individuele wensen van elke club;
Niettegenstaande het feit dat bepaalde opmerkingen niet (kunnen) worden gevolgd in een beslissing, betekent dit in geen geval dat deze niet in overweging werden genomen noch dat hiermee geen rekening werd gehouden bij het nemen van de beslissing.
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen heeft alle argumenten waaronder (niet limitatief) verplaatsingsduur en verplaatsingsafstand onderzocht en afgewogen
Het is duidelijk dat de huidige reeksindeling voor betrokken clubs – de argumenten van deze clubs in acht genomen – naar geografische indeling het meest aanleunt bij het voorstel tot reeksindeling; In dit kader wordt steeds een afweging gemaakt van de verplaatsingsduur en – afstand voor alle clubs in diverse scenario’s.
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is van oordeel dat deze samenstelling het nauwst aanleunt bij het algemeen belang en dan ook de meest gepaste lijkt.
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is van oordeel omwille van deze redenen geen gevolg te kunnen geven aan de vraag tot wijziging van het voorstel tot reeksindeling 3de provinciale heren voor :
De club E Mazenzele-Opwijk (6353) van 3de provinciale B naar 3de provinciale A.
De club Vilvoorde City (9670) van 3de provinciale B naar een “andere” reeks.
De club BHS United (3556) van 3de provinciale C naar 3de provinciale B (indien *).

Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen is van oordeel omwille van deze redenen geen gevolg te kunnen geven aan de vraag tot wijziging van het voorstel tot reeksindeling 4de provinciale voor :
De club FC Inkad Diegem (9742) van 4de provinciale D naar 4de provinciale C.
De club Infinity Vilvoorde (9617) van 4de provinciale D naar 4de provinciale C.
De club Korbeek Sport (6545) van 4de provinciale D naar 4de provinciale E of F.
De club Stormvogels Haasrode (3892) van 4de provinciale D naar 4de provinciale E.
De club Daring Wezembeek-Oppem (9767) van 4de provinciale D naar “andere” reeks.

Het bezwaar ingediend door de club Perk Steenokkerzeel V. 1820 (5576) m.b.t. tot het reeksvoorstel 2de provinciale vrouwen omvat de vraag om niet uit te komen in de afdeling 2de provinciale vrouwen maar in de afdeling 1ste provinciale vrouwen.

Het Competitions Department kan geen gunstig gevolg geven aan deze vraag gezien de samenstelling van de afdelingen bepaald wordt op basis van de goedgekeurde provinciale modaliteiten. Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen beslist , conform artikels V7.79 t.e.m. V7.81, als eindbeslissing de onderstaande reekssamenstelling te weerhouden:

  3e PROVINCIALE B
1. K.F.C. MEISE A
2. VERBR. HOFSTADE A
3. F.C. ZEMST SPORTIEF A
4. K.F.C. EPPEGEM B
5. PERK STEENOKKERZEEL VERENIGD A  *
6. F.C. MELSBROEK
7. S.K. NOSSEGEM B
8. EENDRACHT MAZENZELE OPWIJK B
9. TOEKOMST RELEGEM
10. RITTERKLUB V.S.V. JETTE A
11. V.K. BERG-OP
12. INFINITY F.C. VILVOORDE A
13. VILVOORDE CITY
14. MERCHTEM UNITED A
15. F.C. STROMBEEK 1932 A
16. FOOT FUN FAMILY HAREN

 

  4e PROVINCIALE B
1. K.V.K. WEMMEL B
2. K.F.C. MEISE B
3. E.M.I. ESSENE
4. V.C. GROOT DILBEEK B
5. K.V.C. TERHEIDE
6. V.V. GROOT KAPELLE A
7. SPORTING EIZERINGEN B
8. V.K. BORCHTLOMBEEK B
9. F.C. SCHEPDAAL B
10. RITTERKLUB V.S.V. JETTE B
11. EENDRACHT HEKELGEM B
12. V.K. LIEDEKERKE B
13. V.C. DEN BOSKANT PEIZEGEM
14. MERCHTEM UNITED B
15. F.C. STROMBEEK 1932 B
   

* Indien de club K.S.C. Eendracht Aalst de licentie van regionale amateurclub niet zou bekomen neemt wat ons betreft :
– de club Perk Steenokkerzeel Vereningd 1820 A in 2e provinciale B de plaats in van SC. Out-Hoegaarden
– wordt de club Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken A in 3e provinciale ondergebracht in reeks B i.p.v. reeks 3C.