Het (jeugd)voetbal evolueert. Aan de hand van elf nieuwigheden wordt er binnen een veranderend voetballandschap nog meer gestreefd naar: elk kind start en speelt evenveel, elke kind speelt op zijn/haar niveau en elk kind ervaart Fun/Formation.

Bij de eerste voorstelling van de verschillende nieuwigheden tijdens de verschillende infosessies introduceerde ons sporttechnisch departement aanvankelijk negen nieuwigheden.
Na de presentaties in de vijf Vlaamse provincies gaven clubs heel wat feedback mee.

Voetbal Vlaanderen is hiermee aan de slag gegaan en sleutelden verder aan de voorstellen. Daarnaast kwamen ze tot de conclusie dat nog twee toevoegingen noodzakelijk waren. Zo gaan ze dus van negen oorspronkelijke punten naar elf definitieve nieuwigheden in het jeugdvoetbal.

Van de elf nieuwigheden zullen er negen ingaan vanaf het seizoen 2024-2025. De andere twee vergen meer tijd en aanpassing van onze clubs en zullen daarom pas gelden vanaf het seizoen 2025-2026. Voor alle details in verband met de nieuwigheden kan je terecht op de website van Voetbal Vlaanderen of via deze link.