In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij sneeuw en bij kale vorst (temperaturen boven –10 graden Celsius).
Kale vorst: Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
Bij ijzel en bij dooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld omdat de ondergrond nog zal bevroren zijn en het smeltwater niet weg kan.
IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.
Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.

Toch nog enkele andere opmerkingen:
Toeschouwers moeten achter de afrastering (hek) blijven.
Geen open vuur en niet roken op en rondom het (kunstgras)veld.
Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.
Verboden voor honden of andere dieren.
Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).
Geen glas.
Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein. Sluit het hek van het veld tijdens en na gebruik.
Losse doelen niet over de afsluiting laten glijden.
Het betreden van het kunstgrasveld mag uitsluitend via de toegangspoorten en niet door het springen of klauteren over de afrastering.
Er mag niet met opzet tegen de afsluiting getrapt worden met de bal.

 

Groenservice bvba