De voetbalbond heeeft met een groep van 20 vertegenwoordigers uit het voetbal en met diverse achtergronden de afgelopen maanden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. De basis om discriminatie en racisme krachtig aan te pakken, klinkt het unaniem. Zo zijn er onder meer een inclusiemanager, een nieuwe Diversity Board, een Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme opgenomen en moet het melden van racisme en discriminatie een pak toegankelijker worden.
Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal regelmatig de kop opsteekt. Om de komende jaren discriminatie en racisme aan te pakken, ging men samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF luisteren bij 20 vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen, die elk vanuit hun eigen ervaring betrokken zijn bij het Belgische voetbal.
Peter Bossaert, CEO van de KBVB: “Ga op zaterdag naar een willekeurige wedstrijd kijken en je zal zien dat het team op het veld een goede afspiegeling is van onze samenleving. Weinig sporten zijn zo inclusief als voetbal. Jammer genoeg is racisme nog steeds aanwezig op en langs de velden. Maar ook binnen onze eigen organisatie ligt er nog heel wat werk op de plank om een weergave van de huidige maatschappij te zijn. Daarom hebben we al deze mensen met verschillende achtergronden samengebracht om ons te vertellen hoe we hun problemen rond racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Met dit plan willen we tonen dat we deze problematiek heel serieus nemen en dat we het echt menen”

De maand maart staat zoals de afgelopen jaren volledig in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie onder de naam Come Together, het actieplan van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF dat zich actief verzet tegen iedere vorm van discriminatie in het voetbal. Tijdens deze maand vragen we aan iedere actor binnen het voetbal om extra aandacht te hebben voor de verschillende discriminatievormen zoals: homofobie, racisme, antisemitisme, islamofobie, gender en seksisme, validisme (fysieke/mentale beperking) en bodyshaming door hierrond te werken, projecten op te starten, Come Together-opleidingen te organiseren of te volgen, … Ook KFC Meise doet mee aan deze actie!