Het voetbal in Vlaanderen en de werking zal er vanaf volgend seizoen duidelijk anders uitzien.
Voetbal Vlaanderen voert een grote hervorming door op vijf belangrijke fronten van het jeugd- en amateurvoetbal. Op deze manier zetten we belangrijke stappen richting optimalisatie, efficiëntie, transparantie en modernisering.

COMPETITIE

Voetbal Vlaanderen telt om en bij de 165.000 jonge voetballers en voetbalsters (-18). Zij spelen op dit moment in vier categorieën: gewestelijk (83,35%), provinciaal (8,02%), interprovinciaal (5,92%) en elite (2,7%).  

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen de ploegen die uitkomen in het gewestelijk en provinciaal voetbal, samen goed voor 91,37% van onze jeugdleden, over de provinciegrenzen heen kunnen voetballen. Dit was voorheen nog niet mogelijk. Dit zorgt ervoor dat spelers, ouders, trainers, scheidsrechters en supporters een stuk minder lang in de wagen zitten richting hun wedstrijden. Dit is vooral belangrijk voor de clubs die aan de grenzen van onze provincies liggen. Voor clubs in het centrum zal er in de praktijk weinig veranderen. Anderzijds zorgt het slopen van de provinciegrenzen ervoor dat we optimale reeksen van 8 ploegen kunnen maken op basis van de niveaucodes die nog steeds van toepassing blijven. Er zullen bijgevolg veel minder reeksen van 7 zijn, wat zorgt voor meer wedstrijden en leermomenten voor onze jeugdvoetballers- en voetbalsters.  

Ter illustratie een simulatie van de U15 reeksen wanneer we de provinciegrenzen wegnemen: 
– Het aantal ‘onvolledige’ reeksen van 7 zakt van 25 naar 1. 
– Het aantal wedstrijden stijgt van 12.068 naar 12.404 (+336). 
– De maximale afstand van een verplaatsing zakt van 70 kilometer naar 50 kilometer (-30%).
– De maximale reistijd van een verplaatsing zakt van 57,7 minuten naar 43,7 minuten (-25%).

TUCHT

Ondanks dat de federatie fairplay hoog in het vaandel draagt, worden er helaas ook overtredingen gemaakt. De disciplinaire afhandeling van de tuchtzaken zullen vanaf het seizoen 2022-2023 niet meer worden afgehandeld in de verschillende Provinciale Comités en Sportcomité Voetbal Vlaanderen, maar in het nieuw opgericht centraal Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen.  

Leden van dit Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zullen niet meer door de clubs worden verkozen, maar centraal aangeduid door het Bestuur op basis van een competentieprofiel. Voetbal Vlaanderen zet bij deze in op professionalisering enerzijds, en diversiteit (geslacht, leeftijd, achtergrond, woonplaats,…) van de leden in dit comité anderzijds.  

Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zal bestaan uit 30 leden, waar we streven naar 30% leden die jurist zijn. De zittingen zullen doorgaan op dinsdagavond. De zittingen van het Beroepscomité zullen doorgaan op vrijdag om 13u30.  

Daarnaast wordt de doorlooptijd van de volledige procedure gevoelig ingekort. Een definitief oordeel, inclusief beroep, zal afgerond zijn binnen de 2 in plaats van 3 weken.  

Tenslotte zetten we de weg van de digitalisering verder. Enkel bij de ‘oproepingen’ (9,2%) bij zware feiten die ten laste worden gelegd zullen de personen ‘fysiek’ worden verwacht te Strombeek.
Alle minnelijke schikkingen (90,8%) en verzetten tegen minnelijke schikkingen zullen digitaal worden afgehandeld waardoor we de verplaatsingen sterk beperken. Het was sinds het seizoen 2021-2022 voor scheidsrechters reeds mogelijk om digitaal deel te nemen, met een exponentiële stijging van de aanwezigheden tot gevolg.

“Deze hervorming zal leiden tot een transparante, integere en efficiënte werking van ons tuchtrechtelijk systeem. Dit is een essentieel sluitstuk van onze organisatie, daar mogen we niet blijven stilstaan, maar moeten we voluit de weg van vernieuwing en diversiteit kiezen” aldus Philippe Rosier, algemeen directeur Voetbal Vlaanderen.

ARBITRAGE

De verschillende Bureaus Arbitrage zullen vanaf het seizoen 2022-2023 eveneens gecentraliseerd worden in een nieuwe structuur. De autonome werking in elke provincie zal plaatsmaken voor een gecentraliseerde en professionele aanpak gebaseerd op inhoud en competenties.  

Momenteel voeren alle Bureaus Arbitrage in de verschillende provincies exact dezelfde taken uit. Ze zetten elk afzonderlijk in op rekrutering en retentie, opleidingen, aanduidingen, doorstroming en ga zo maar door. Waar bijvoorbeeld  West-Vlaanderen zeer sterk is in het rekruteren van scheidsrechters zien we dat in Oost-Vlaanderen de meeste scheidsrechters doorstromen. Vanaf volgend seizoen zal de expertise gedeeld worden over de provinciegrenzen heen. Op deze manier zet Voetbal Vlaanderen een grote stap vooruit in de optimalisering van de arbitrage in Vlaanderen. 

CENTRALISATIE COMPETITIESECRETARIAAT

Ten gevolge van de wijzigingen in competities, tucht en arbitrage zullen de verschillende provinciale competitiesecretariaten verdwijnen (Gent, Wommelgem en Hasselt). In combinatie met de huidige (digitale) manier van (thuis)werken zullen alle competitiemedewerkers hun werkplaats hebben in het hoofdkwartier van Voetbal Vlaanderen te Strombeek-Bever.

LOKALE VERANKERING

Wanneer een organisatie haar werking centraliseert bestaat het gevaar de voeling met de lokale specifieke situaties te verliezen. Om hierop te anticiperen zullen de provinciale verstandhoudingen/liga’s worden opgewaardeerd. Zij zullen een directe lijn opbouwen met de Vlaamse Studiecommissie en de centrale administratie van de federatie.

“Met deze hervormingen kiezen we resoluut voor een vereenvoudiging van de structuur in ons voetballandschap. Dit zorgt voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de lokale verankering behouden blijft en de clubs een rechtstreekse lijn hebben met de centrale organisatie” aldus Marc Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen.

Bron: Voetbal Vlaanderen