Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 22/12/2021 worden volgende beslissingen genomen richting de organisatie van de competities.

COMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN
Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste op 28/12/2021 volgende principes aangaande de competities van Voetbal Vlaanderen:

VELDVOETBAL
* 2de afdeling Voetbal Vlaanderen t.e.m. 4de provinciale mannen + provinciale afdelingen vrouwen: uitstel van alle officiële wedstrijden t.e.m. maandag 17/01/2022. Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden t.e.m. 28/01/2022.
* Voor de meeste eerste ploegen van 4de provinciale t.e.m. 2de afdeling Voetbal Vlaanderen gaat het voorlopig over 1 of 2 wedstrijden. Deze wedstrijden zullen ingepland worden tijdens de vrije speelweekends
– Speeldag 16/01/2022 => 27/02/2022 (dit staat reeds vast)
– Speeldag 23/01/2022 => 17/04/2022 (afhankelijk van beslissing Overlegcomité midden januari 2022).
* Vriendschappelijke wedstrijden, ook die van eerste ploegen, kunnen doorgaan.
* Het jeugdvoetbal (G, P en IP) blijft doorgaan zoals gepland.
* Het recreatief veld- en zaalvoetbal, inclusief recreatief voetbal met stijgen en dalen, blijft doorgaan zoals gepland.
* Alle reservecompetities ook +35- en +55-reeksen,… blijven doorgaan zoals gepland.
* Het G-voetbal blijft doorgaan zoals gepland.

MINIVOETBAL
* Alle wedstrijden gaan door zoals gepland.

FUTSAL (provinciaal en interprovinciaal)
* Alle wedstrijden gaan door zoals gepland.

PUBLIEK EN KANTINES
*Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het CST toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert op de website van de club.
– Minder dan 50 personen binnen/100 personen buiten: CST is niet verplicht maar kan wel gevraagd worden als de club het duidelijk communiceert op haar website.
– Meer dan 50 personen binnen/100 personen buiten: CST is verplicht.
– LET OP: Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op de spelers en staf.
* De kantines mogen openblijven conform de horecaregels.
* Bijkomende informatie kan u terugvinden via de website van Sport Vlaanderen.

COMPETITIES KBVB
Tijdens de vergadering van 27 december 2021 besliste de Crisiscel, ingevolge de genomen Covid-maatregelen door het Overlegcomité van de Belgische regeringen op 22 december 2021, het volgende voor wat betreft de competities georganiseerd door de KBVB:
* 1ste nationale afdeling mannen + 1ste en 2de nationale afdelingen vrouwen: uitstel van alle officiële wedstrijden t.e.m. maandag 17/01/2022. Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden t.e.m. 28/01/2022.
* Scooore Super League + Futsal nationale competities en interprovinciale competitie Brussel-Wallonië + jeugd Elite: alle geplande wedstrijden vinden gewoon plaats zoals voorzien.

COMPETITIE PRO LEAGUE
Na overleg met de vleugels (Voetbal Vlaanderen en ACFF) en de KBVB in de vergadering van 27/12/2021 van de Crisiscel Covid-19 van de KBVB werd bevestigd dat voor de maand januari de wedstrijden van de elite jeugdcompetities behouden blijven op de kalender zoals voorzien.
Deze wedstrijden vinden plaats volgens de bepalingen van het laatste overlegcomité (22/12/2021), in regels met de bepalingen inzake publiek en horeca.