Lidgelden 2022 – 2023

Nieuwe lidgelden vanaf 2022-2023:
U5 Multimove: 180 euro
U6 – U7: 280 euro
U8 – U21: 370 euro
Meise 1: 385 euro
Reserven A + B: 195 euro
Reserven C (kotploeg) + Veteranen: 170 euro
In dit lidgeld zit inbegrepen:
• meer dan 100 uren sportplezier in ploegverband
• een voetbalopleiding op maat waar FUN centraal staat
• een gediplomeerde en/of gemotiveerde trainer of trainster
• verzekering en aansluiting bij de KBVB en bijkomende eigen clubverzekering Arena
• een kledijpakket, opgelet is niet van toepassing bij U5, reserven en veteranen.
• een drankje na elke wedstrijd.
 
Een korting van 10 euro is voorzien vanaf de 2de speler (speelster) binnen eenzelfde gezin.
Enkel als je voor 31 juli 2022 betaalt, heb je recht op je kledijpakket, met uitzondering voor nieuwkomers.
Het recht op spelen in competitie en trainingen wordt pas geldig na ontvangst van het lidgeld en aansluiting bij de KBVB via de gerechtigde correspondent van onze club. 

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons